OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

KOŚCIÓŁ JEST MIEJSCEM MODLITWY

1.Pozostaje otwarty do dyspozycji wiernych przez cały dzień od 7.30 do 18.30

2.Zachęcamy do prywatnej modlitwy i adoracji.

3.Wszystkie Msze św. będą odprawiane zgodnie z harmonogramem

4.Zawiesza się odprawianie wszystkich pozostałych nabożeństw łącznie z planowanymi Misjami i rekolekcjami szkolnymi

5.Zawiesza się wszystkie spotkania formacyjne i modlitewne

 

ZACHOWANIE W KOŚCIELE:

  • Wchodząc do Kościoła nie korzystamy z wody święconej
  • Zajmujemy miejsce w bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników.
  • Znak pokoju nie przekazujemy przez podanie dłoni ,lecz przez ukłon
  • Komunię świętą przyjmujemy na rękę.
  • Ksiądz i Szafarze dezynfekują ręce przed i po rozdawaniu Komunii św.
  • Dbamy o zachowanie zasad higieny w obiektach sakralnych i parafialnych.